Strona g│ˇwna » Informacje » Regulamin

Formularz wyszukiwania

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin okre┼Ťla zasady ┼Ťwiadczenia us┼éug sprzeda┼╝y za po┼Ťrednictwem strony internetowej sklepu internetowego dzia┼éaj─ůcego pod domen─ů: www.medicovers.pl.
Jest dokumentem wymaganym w ┼Ťwietle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) SPRZEDAWC─ä i r├│wnocze┼Ťnie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:
WOOLSHOP
Adres: ul. Jaskółcza

39 43-100 Tychy

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej
tel. 509 475 668
e-mail: biuro@medicovers.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP:6461785746 , Regon:277529504

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów
umowy ze Sprzedaj─ůcym, w tym r├│wnie┼╝ zmieniaj─ůcych zapisy poni┼╝szego regulaminu w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej wa┼╝no┼Ťci wymagaj─ů formy pisemnej.
W przypadku zrezygnowania przez KUPUJ─äCEGO z mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni┼╝szy regulamin.

A. Definicje
SKLEP INTERNETOWY - oznacza, ┼╝e UMOWA sprzeda┼╝y lub ┼Ťwiadczenia us┼éugi zawierana jest drog─ů elektroniczn─ů i je┼╝eli stron─ů umowy jest KONSUMENT to odbywa si─Ö na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

KLIENT osoba fizyczna, a tak┼╝e osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieb─Öd─ůca osob─ů prawn─ů,kt├│rej przepisy szczeg├│lne przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů, a kt├│ra dokonuje lub zamierza zawrze─ç umow─Ö lub korzysta z innych us┼éug oferowanych poprzez stron─Ö SKLEPU INTERNETOWEGO.

KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonuj─ůc─ů ze SPRZEDAWC─ä czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

UMOWA SPRZEDA┼╗Y - umowa sprzeda┼╝y PRODUKTU zawierana na odleg┼éo┼Ť─ç za po┼Ťrednictwem

SKLEPU INTERNETOWEGO.

ZAM├ôWIENIE - o┼Ťwiadczenie z┼éo┼╝one elektronicznie lub telefonicznie o ch─Öci zawarcia umowy
(zamówienia produktu lub usługi).

NEWSLETTER - us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez SPRZEDAWC─ś, polegaj─ůca na rozsy┼éaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

B. Postanowienia og├│lne.
Zakres dzia┼éalno┼Ťci - sprzeda┼╝ wysy┼ékowa z wykorzystaniem strony internetowej artyku┼é├│w r├│znych.

SPRZEDAWCA stosuje Europejski Kodeks Post─Öpowania w Handlu Elektronicznym. Poni┼╝ej link do polskoj─Özycznej wersji Kodeksu: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html

KLIENT - zobowi─ůzany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udost─Öpniane dane nie mog─ů narusza─ç d├│br osobistych ani praw w┼éasno┼Ťci os├│b trzecich.

SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajduj─ůce si─Ö na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

C. Zam├│wienie.

SKLEP INTERNETOWY realizuje zam├│wienia z wysy┼ék─ů do Polski.
Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM.

Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu
potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zam├│wienia.
Formularz zam├│wienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
Zam├│wienie drog─ů elektroniczn─ů mo┼╝na sk┼éada─ç 24 godz. na dob─Ö 7 dni w tygodniu.
Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT.
W przypadku umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza tre┼Ť─ç proponowanej umowy wysy┼éaj─ůc j─ů do KLIENTA utrwalon─ů na papierze lub innym trwa┼éym no┼Ťniku. KONSUMENT dla wa┼╝no┼Ťci umowy sk┼éada o┼Ťwiadczenie o przyj─Öciu warunk├│w i zawarciu umowy - jest ono skuteczne je┼╝eli zosta┼éo utrwalone na papierze lub innym trwa┼éym no┼Ťniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.

Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez

SPRZEDAWC─ś nast─Öpuje :
a) po potwierdzeniu zam├│wienia - je┼╝eli wybrano p┼éatno┼Ť─ç przy odbiorze;
b) po otrzymaniu wpłaty na konto ? jeżeli wybrano przedpłatę.
c) przy p┼éatno┼Ťciach kart─ů - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
Termin realizacji zam├│wienia w przypadku produkt├│w znajduj─ůcych si─Ö w magazynie
- nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ 5 dni roboczych, licz─ůc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim.
W wi─Ökszo┼Ťci przypadk├│w zam├│wienia realizujemy w ci─ůgu 24 godzin. W przypadku
produkt├│w oferowanych na zam├│wienie termin zostanie okre┼Ťlony przy sk┼éadaniu zam├│wienia.

D. Ceny.
Podane w ofercie sklepu ceny produkt├│w s─ů cenami w walucie polskiej i s─ů cenami brutto (zawieraj─ů wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
Podane ceny produkt├│w nie obejmuj─ů koszt├│w dostawy.

Cen─ů wi─ů┼╝─ůc─ů dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili z┼éo┼╝enia zam├│wienia.

E. Formy p┼éatno┼Ťci:
za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;

przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;

W przypadku wyboru p┼éatno┼Ťci w formie przedp┼éaty przelewem KLIENT zobowi─ůzany jest do dokonania zap┼éaty ceny z tytu┼éu Umowy sprzeda┼╝y w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba ┼╝e Strony Umowy sprzeda┼╝y postanowi─ů inaczej.
SPRZEDAWCA ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci.


F. Wysyłka towaru
Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, ┼╝e opis oferty produktu stanowi inaczej.

KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.

W przypadku wysy┼éki za granic─Ö koszty wysy┼éki i termin dostawy s─ů ustalane indywidualnie.

Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi.
Je┼╝eli klient wybra┼é opcje wysy┼éki produktu z opcja p┼éatno┼Ťci "za pobraniem"
- klient zobowi─ůzany jest do odbioru przesy┼éki z zam├│wionymi produktami.
Jeżeli klient - bez względu na przyczynę - nie dokona odbioru przesyłki -

SPRZEDAWCA
ma prawo do odst─ůpienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania nieodebranej przesy┼éki.
G. Prawo do odst─ůpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzeda┼╝y na odleg┼éo┼Ť─ç z udzia┼éem KONSUMENTA. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawieraj─ůc ?umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç? - ma prawo odst─ůpi─ç od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty obj─Öcia w posiadanie PRODUKTU (je┼╝eli produkt sk┼éada si─Ö z wiele rzeczy, kt├│re s─ů dostarczane osobno, partiami lub w cz─Ö┼Ťciach termin rozpoczyna si─Ö od obj─Öcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz─Ö┼Ťci, je┼╝eli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produkt├│w przez czas oznaczony
od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli

KUPUJ─äCYM jest KONSUMENT, za wydanie kupuj─ůcemu rzeczy sprzedanej uwa┼╝a si─Ö jej powierzenie przez SPRZEDAWC─ś przewo┼║nikowi, gdy SPRZEDAWCA nie mia┼é wp┼éywu na wyb├│r przewo┼║nika przez kupuj─ůcego.

W przypadku odst─ůpienia od umowy KONSUMENTOWI przys┼éuguje zwrot poniesionych koszt├│w.
Je┼╝eli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybra┼é spos├│b dostarczenia rzeczy inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b oferowany przez SPRZEDAWC─ś - SPRZEDAWCA nie jest zobowi─ůzany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w przewy┼╝szaj─ůcych najta┼äszy spos├│b. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie z┼éo┼╝enie SPRZEDAWCY
o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy. Wa┼╝ne jest r├│wnie┼╝ o┼Ťwiadczenie przes┼éane drog─ů elektroniczn─ů ? mo┼╝na skorzysta─ç z gotowego formularza (O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy.doc)
W przypadku z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezw┼éocznie prze┼Ťle KONSUMENTOWI na trwa┼éym no┼Ťniku potwierdzenie otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy.
Po przes┼éaniu o┼Ťwiadczenia KONSUMENT jest zobowi─ůzany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wys┼éania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy) odes┼éa─ç produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba ┼╝e SPRZEDAWCA zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesy┼éki.

KONSUMENT ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy b─Öd─ůce
wynikiem korzystania z niej w spos├│b inny ni┼╝ konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwr├│ci dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA.

SPRZEDAWCA mo┼╝e si─Ö jednak wstrzyma─ç z dokonaniem zwrotu p┼éatno┼Ťci do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odes┼éania - w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é KONSUMENT, chyba ┼╝e KONSUMENT wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi dodatkowymi kosztami.
W przypadku gdy p┼éatno┼Ť─ç by┼é─ů dokonana kart─ů p┼éatnicz─ů SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p┼éatniczej Zamawiaj─ůcego

Bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje

KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w za┼é─ůczniku.

SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ?za pobraniem?. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

H. Odpowiedzialno┼Ť─ç z tytu┼éu r─Ökojmi i gwarancji przy sprzeda┼╝y z udzia┼éem KONSUMENTA.

SPRZEDAWCA jest zobowi─ůzany dostarczy─ç PRODUKT b─Öd─ůcy przedmiotem umowy - bez wad.

SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne, kt├│re istnia┼éy w chwili przej┼Ťcia niebezpiecze┼ästwa na kupuj─ůcego lub wynik┼éy z przyczyny tkwi─ůcej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.

SPRZEDAWCA informuje, ┼╝e w przypadku PRODUKT├ôW obj─Ötych tak┼╝e gwarancj─ů uprawnienia kupuj─ůcego i obowi─ůzki gwaranta z tego tytu┼éu s─ů okre┼Ťlone i nale┼╝y je wykonywa─ç zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wy┼é─ůcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie┼ä KONSUMENTA z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci SPRZEDAWCY z tytu┼éu przepis├│w o r─Ökojmi za wady
rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli

KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodno┼Ťci dostarczonego PRODUKTU z umow─ů, KONSUMENTOWI przys┼éuguje prawo do z┼éo┼╝enia reklamacji.W celu zg┼éoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wype┼éni┼é protok├│┼é reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisa┼é podstawy reklamacji oraz ┼╝─ůdania odno┼Ťnie usuni─Öcia wad i przes┼éa┼é zg┼éoszenie drog─ů elektroniczn─ů (e-mail) lub poczt─ů na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nag┼é├│wku. Zg┼éoszenia mo┼╝na te┼╝ dokona─ç telefonicznie lub ustnie.Wadliwy PRODUKT
- w uzgodnieniu ze SPRZEDAWC─ä - je┼╝eli b─Ödzie to mo┼╝liwe i celowe - KONSUMENT, kt├│ry wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, b─Ödzie zobowi─ůzany na koszt SPRZEDAWCY dostarczy─ç rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzeda┼╝y, a gdy takiego miejsca nie okre┼Ťlono w umowie - do miejsca,
w kt├│rym rzecz zosta┼éa wydana KONSUMENTOWI. Je┼╝eli ze wzgl─Ödu na rodzaj rzeczy lub spos├│b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA by┼éoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowi─ůzany jest udost─Öpni─ç rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w kt├│rym rzecz si─Ö znajduje.

Je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, KLIENT mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie z wnioskiem o obni┼╝eniu ceny albo o odst─ůpieniu od umowy, chyba ┼╝e SPRZEDAWCA niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla kupuj─ůcego wymieni rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad albo wad─Ö usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, je┼╝eli rzecz by┼éa ju┼╝ wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWC─ś albo SPRZEDAWCA nie uczyni┼é zado┼Ť─ç obowi─ůzkowi wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady.
Je┼╝eli KUPUJ─äCYM jest KONSUMENT, mo┼╝e zamiast zaproponowanego przez sprzedawc─Ö usuni─Öcia wady ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad albo zamiast wymiany rzeczy ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie rzeczy do zgodno┼Ťci z umow─ů w spos├│b wybrany przez kupuj─ůcego jest niemo┼╝liwe albo wymaga┼éoby nadmiernych koszt├│w w por├│wnaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawc─Ö. Przy ocenie nadmierno┼Ťci koszt├│w uwzgl─Ödnia si─Ö warto┼Ť─ç rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak┼╝e bierze si─Ö pod
uwag─Ö niedogodno┼Ťci, na jakie nara┼╝a┼éby kupuj─ůcego inny spos├│b zaspokojenia.
Obni┼╝ona cena powinna pozostawa─ç w takiej proporcji do ceny wynikaj─ůcej z umowy, w jakiej warto┼Ť─ç rzeczy z wad─ů pozostaje do warto┼Ťci rzeczy bez wady.

KUPUJ─äCY nie mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, je┼╝eli wada jest nieistotna.

SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamacj─Ö bez zb─Ödnej zw┼éoki. Nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zg┼éoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drog─ů pisemn─ů lub elektroniczn─ů KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest r├│wnoznaczne z uznaniem reklamacji.
Po uwzgl─Ödnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwr├│ci KONSUMENTOWI koszty zwi─ůzane z reklamacj─ů a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przeka┼╝e nale┼╝n─ů kwot─Ö KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
Je┼╝eli uznanie reklamacji jest zwi─ůzane z napraw─ů lub wymian─ů towaru -

SPRZEDAWCA ode┼Ťle produkt KONSUMENTOWI na w┼éasny koszt.
I. Reklamacje i odst─ůpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie b─Öd─ůcymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsi─Öbiorc├│w).Niniejszy punkt Regulaminu stosuje si─Ö wy┼é─ůcznie w stosunkach z KUPUJ─äCYMI nie b─Öd─ůcymi KONSUMENTAMI.
Odpowiedzialno┼Ť─ç z tytu┼éu r─Ökojmi wygasa po 24 miesi─ůcach od daty odebrania

PRODUKTU KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie - w┼é─ůcznie z przys┼éaniem zam├│wionego przez siebie przewo┼║nika, kt├│ry w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.
Je┼╝eli rzecz sprzedana ma by─ç przes┼éana przez SPRZEDAWC─ś, uznaje si─Ö, ┼╝e wydanie zosta┼éo dokonane z chwil─ů, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzy┼é j─ů przewo┼║nikowi trudni─ůcemu si─Ö przewozem rzeczy tego rodzaju.
Z chwil─ů wydania rzeczy sprzedanej przechodz─ů na KLIENTA korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z rzecz─ů oraz niebezpiecze┼ästwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
Przy odbiorze przesy┼éki z zam├│wionymi produktami KLIENT obowi─ůzany jest zbada─ç przesy┼ék─Ö w czasie i w spos├│b przyj─Öty przy przesy┼ékach tego rodzaju. Je┼╝eli stwierdzi, ┼╝e w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi─ůzany jest dokona─ç wszelkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika. Je┼╝eli KLIENT nie zbada┼é rzeczy i nie zawiadomi┼é niezw┼éocznie sprzedawcy o dostrze┼╝onej wadzie, a w wypadku gdy wada
wyszła na jaw dopiero później jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
Odpowiedzialno┼Ť─ç SPRZEDAWCY bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jest ograniczona
- zar├│wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r├│wnie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie
- do wysoko┼Ťci zap┼éaconej ceny oraz koszt├│w dostawy z tytu┼éu zawartej umowy .

SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci przez KLIENTA.
Je┼Ťli nie zachodz─ů przypadki odpowiedzialno┼Ťci SPRZEDAWCY z tytu┼éu r─Ökojmi, upowa┼╝niaj─ůce KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT mo┼╝e zwr├│ci─ç zakupiony PRODUKT jedynie za zgod─ů SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA,je┼╝eli PRODUKT jest nieu┼╝ywany,w fabrycznie zamkni─Ötym opakowaniu.
Je┼╝eli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT mo┼╝e od umowy odst─ůpi─ç albo ┼╝─ůda─ç obni┼╝enia ceny.
Jednak┼╝e KLIENT nie mo┼╝e od umowy odst─ůpi─ç, je┼╝eli sprzedawca niezw┼éocznie wymieni rzecz wadliw─ů na rzecz woln─ů od wad albo niezw┼éocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je┼╝eli rzecz by┼éa ju┼╝ wymieniona przez sprzedawc─Ö lub naprawiana,chyba ┼╝e wady s─ů nieistotne.

SPRZEDAWCA informuje, ┼╝e w przypadku PRODUKT├ôW obj─Ötych tak┼╝e gwarancj─ů uprawnienia kupuj─ůcego i obowi─ůzki gwaranta z tego tytu┼éu s─ů okre┼Ťlone i nale┼╝y je wykonywa─ç zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wy┼é─ůcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie┼äkupuj─ůcego wynikaj─ůcych z przepis├│w o r─Ökojmi za wady rzeczy sprzedanej.

SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů/Us┼éugodawc─ů, a KLIENTEM zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö SPRZEDAWCY. Regulacje dotycz─ůce zasad r─Ökojmi za wady oraz gwarancji jako┼Ťci - nie wymienione powy┼╝ej - w umowach z przedsi─Öbiorcami przyjmowane s─ů wprost w brzmieniu przyj─Ötym w kodeksie cywilnym art.556-581.

J. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

SPRZEDAWCA - w celu umo┼╝liwienia zawarcia umowy ┼Ťwiadczy poprzez stron─Ö
WWW sklepu internetowego usługi:utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym;przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;

za zgod─ů KLIENTA - przesy┼éanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie us┼éugi "newsletter".┼Üwiadczenie us┼éug elektronicznych w w/w zakresie jest bezp┼éatne.
Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony.
Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na umo┼╝liwieniu z┼éo┼╝enia Zam├│wienia w Sklepie Internetowym poprzez wype┼énienie formularza zam├│wienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wype┼éniania i przetwarzania zam├│wienia - i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia i zaakceptowania Zam├│wienia.
Us┼éuga "newsletter" zawierana jest na czas nieokre┼Ťlony. Umowa jest zawierana w momencie wyra┼╝enia zgody na rozsy┼éanie wiadomo┼Ťci na adres KLIENTA podany przy rejestracji.

KONSUMENT mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyj─ůtkiem gdy ┼Ťwiadczenie us┼éugi rozpocznie si─Ö przed up┼éywem tego terminu za zgod─ů KONSUMENTA - sk┼éadaj─ůc przedsi─Öbiorcy o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy:
za pomoc─ů elektronicznego wzoru formularza odst─ůpienia od umowy (Za┼é─ůcznik do REGULAMINU), przez z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia na stronie internetowej,
w formie wiadomo┼Ťci e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (US┼üUGODAWCY) w przypadku us┼éugi zawartej na czas nieokre┼Ťlony obu stronom przys┼éuguje prawo do wypowiedzenia umowy:

KONSUMENT mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů w ka┼╝dej chwili sk┼éadaj─ůc odpowiednie o┼Ťwiadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY.

SPRZEDAWCA niezw┼éocznie potwierdzi otrzymanie o┼Ťwiadczenia. SPRZEDAWCA w ci─ůgu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy obj─Öte ochron─ů danych osobowych zwi─ůzane z us┼éug─ů i zaprzestanie jej ┼Ťwiadczenia.

SPRZEDAWCA wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, je┼╝eli

KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie ra┼╝─ůco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licz─ůc od dnia z┼éo┼╝enia wypowiedzenia. Je┼╝eli obiema stronami umowy s─ů przedsi─Öbiorcy SPRZEDAWCA mo┼╝e w takiej sytuacji wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym. SPRZEDAWCA i KLIENT mog─ů rozwi─ůza─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů w ka┼╝dym czasie w drodze porozumienia stron.
Reklamacje zostan─ů rozpatrzone niezw┼éoczne nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
Do wsp├│┼épracy z systemem informatycznym US┼üUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dost─Öp do komputera lub innego urz─ůdzenia umo┼╝liwiaj─ůcego poprzez sie─ç Internetu nawi─ůzanie komunikacji ze stron─ů internetow─ů SKLEPU. W przypadku komputera - system winien by─ç wyposa┼╝ony w przegl─ůdark─Ö internetow─ů (przyk┼éadowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wy┼╝szej,
Internet Explorer w wersji 7.0 lub wy┼╝szej lub inne o podobnych parametrach).
Zalecana rozdzielczo┼Ť─ç monitora - nie mniejsza ni┼╝: 1024x768.

Urz─ůdzenia mobilne musz─ů by─ç wyposa┼╝one w oprogramowanie
- dostarczone przez wytw├│rc─Ö urz─ůdzenia
- umo┼╝liwiaj─ůce wykonywanie r├│wnowa┼╝nych do w/w przegl─ůdarek komputerowych operacji.

Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
Dla pe┼énego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest w┼é─ůczenie obs┼éugi skrypt├│w JavaScript i obs┼éugi cookies. U┼╝ycie skrypt├│w i cookies omawia POLITYKA PRYWATNO┼ÜCI umieszczona w zak┼éadce na stronie

SKLEPU INTERNETOWEGO.

K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w zwi─ůzku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
Podanie danych osobowych, a tak┼╝e zgoda na ich przetwarzanie s─ů ca┼ékowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe s─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyrazi┼é zgod─Ö. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezb─Ödnych do realizacji zam├│wienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zam├│wienia mo┼╝e by─ç niemo┼╝liwe. Administrator zapewnia bezpiecze┼ästwo przekazanych danych oraz realizacj─Ö uprawnie┼ä KLIENT├ôW, wynikaj─ůcych z rozporz─ůdzenia RODO. KLIENT ma prawo dost─Öpu
do tre┼Ťci swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ┼╝─ůdania ich ca┼ékowitego usuni─Öcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w ka┼╝dym czasie - w tym celu mo┼╝na skorzysta─ç z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta u┼╝ytkownika lub prosz─Ö wys┼éa─ç zg┼éoszenie (np. na podany adres e-mail)
z okre┼Ťleniem ┼╝─ůdania wprowadzenia zmian lub usuni─Öcia danych z ewidencji.
KLIENT ma prawo otrzyma─ç dane go dotycz─ůce w ustrukturyzowanym, powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego. Ma r├│wnie┼╝ prawo przes┼éa─ç te dane innemu administratorowi, bez przeszk├│d ze strony ADMINISTRATORA, od kt├│rego dane b─Öd─ů wydobywane
(art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie mo┼╝liwe KLIENT mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od ADMINISTRATORA przes┼éania jego danych bezpo┼Ťrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

ADMINISTRATOR mo┼╝e odm├│wi─ç usuni─Öcia danych KLIENTA wy┼é─ůcznie w przypadkach wskazanych przez obowi─ůzuj─ůce przepisy, w szczeg├│lno┼Ťci je┼╝eli KLIENT nie uregulowa┼é wszystkich nale┼╝no┼Ťci wobec ADMINISTRATORA.
Dla zrealizowania obs┼éugi umowy konieczne jest podanie nast─Öpuj─ůcych danych

KONSUMENTA:
nazwisko i imi─Ö,
adres do wysyłki produktów,
adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego,
w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania s┼éu┼╝─ů wy┼é─ůcznie do ukszta┼étowania, zawarcia, zmiany lub rozwi─ůzania Umowy pomi─Ödzy US┼üUGODAWC─ä i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej lub realizacji zam├│wienia i nie s─ů udost─Öpniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyj─ůtkiem opisanych w pkt.6.
W przypadku sprzeda┼╝y produkt├│w poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produkt├│w do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesy┼éki s─ů przekazywane firmom zawodowo trudni─ůcym si─Ö dostarczaniem przesy┼éek - w szczeg├│lno┼Ťci Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesy┼éki do dostarczenia. Je┼╝eli KLIENT wyrazi
zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.

L. Postanowienia końcowe
Umowa zawierana jest w j─Özyku polskim i pod jurysdykcj─ů prawa polskiego.
Wyb├│r ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jak─ů przyznaj─ů mu przepisy, kt├│rych nie mo┼╝na wy┼é─ůczy─ç w drodze umowy, na mocy prawa pa┼ästwa, w kt├│rym KONSUMENT ma miejsce zwyk┼éego pobytu, a przedsi─Öbiorca kieruje swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç do tego pa┼ästwa i umowa wchodzi w zakres tej dzia┼éalno┼Ťci.
Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie maj─ů na celu wy┼é─ůczenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepis├│w
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
- przys┼éuguj─ůcych mu na mocy obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.
W przypadku niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego REGULAMINU z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy. Tre┼Ť─ç Regulaminu jest dost─Öpna ca┼éy czas w zak┼éadce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i mo┼╝e by─ç kopiowana i drukowana w ka┼╝dej chwili przez Kupuj─ůcego.
Tre┼Ť─ç REGULAMINU mo┼╝e by─ç te┼╝ przes┼éana w ka┼╝dej chwili poczt─ů elektroniczn─ů lub poczt─ů na ┼╝yczenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z za┼é─ůcznikami jest r├│wnie┼╝ dor─Öczany KLIENTOM w za┼é─ůczeniu do wiadomo┼Ťci e-mail potwierdzaj─ůcej z┼éo┼╝enie zam├│wienia i zawarcie umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b─Öd─ů mia┼éy w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa, w szczeg├│lno┼Ťci: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks Cywilny
(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)- obowi─ůzuje do 24.05.2018;
Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) ? zwane dalej RODO oraz o przepisy powi─ůzane obowiazuje od dnia 25.05.2018

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů
(Dz.U. 2013 poz. 1422);
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej
(Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA
(Dz. U. 2014, poz. 827)

W przypadku gdyby w REGULAMINIE zosta┼éy zawarte postanowienia sprzeczne z wy┼╝ej wymienionymi lub innymi obowi─ůzuj─ůcymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej
- przepisy te maj─ů pierwsze┼ästwo nad sformu┼éowaniami REGULAMINU.
Je┼Ťli kt├│rekolwiek z postanowie┼ä niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, niewa┼╝ne lub w inny spos├│b niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wy┼é─ůczone .
W pozosta┼éym zakresie Regulamin pozostaje obowi─ůzuj─ůcy.
Wszystkie nazwy PRODUKT├ôW oferowanych do sprzeda┼╝y przez SKLEP INTERNETOWY s─ů u┼╝ywane w celach identyfikacji i mog─ů by─ç chronione i zastrze┼╝one na podstawie przepis├│w ustawy prawo w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
Wszystkie zdj─Öcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione s─ů na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ? (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.)
- posiadaj─ů tw├│rczy i indywidualny charakter.
Nie mo┼╝na ich kopiowa─ç bez zgody Administratora Strony Internetowej.
W przypadku spor├│w zwi─ůzanych z realizacj─ů zawartej umowy strony b─Öd─ů d─ů┼╝y┼éy
do rozwi─ůzania sporu na drodze post─Öpowania polubownego pozas─ůdowego
- w tym do rozwi─ůzania sporu przed mediatorem.
W przypadku braku rozstrzygni─Öcia sporu na drodze polubownej s─ůdem w┼éa┼Ťciwym
do rozstrzygni─Öcia sporu b─Ödzie S─ůd Powszechny. Wykonuj─ůc obowi─ůzek wskazania
pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasadach dost─Öpu do tych procedur, niniejszym informujemy, ┼╝e aktualne informacje w tym zakresie s─ů udost─Öpniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl.
Konsumenci i przedsi─Öbiorcy mog─ů wykorzysta─ç do polubownego rozstrzygania spor├│w powo┼éan─ů przez Komisj─Ö Europejsk─ů internetow─ů platform─Ö ODR. Platforma jest dost─Öpna pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiot├│w uprawnionych do pozas─ůdowego rozwi─ůzywania spor├│w konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
Tre┼Ť─ç za┼é─ůcznik├│w nr 1,2 i 3 stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç niniejszego REGULAMINU,Formularze do pobranie:
Poni┼╝ej formularze:
Formularz - protokół reklamacji towaru
Formularz - O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç

Control - projektowanie stron