Strona g│ˇwna » Asortyment » 7.Maty Turmalinowe » Mata Turmalinowa » Mata turmalinowa Ma´┐Ża Black turmalin

Formularz wyszukiwania

Mata Turmalinowa

Mata turmalinowa Ma´┐Ża Black turmalin

Produkt: Mata turmalinowa Ma´┐Ża Black turmalin

Cena brutto:
1290.00 z│
dodaj do koszyka Oblicz ratŕ

MATA TURMALINOWA zawiera w sobie minera´┐Ży turmalinu, kt´┐Żre pod wp´┐Żywem temperatury emituj´┐Ż d´┐Żugie promienie podczerwone i jony ujemne. Temperatur´┐Ż Maty mo´┐Żna regulowa´┐Ż w zakresie od 30 do 70 stopni Celsjusza. Korzystanie z Maty przynosi wiele korzy´┐Żci zdrowotnych i nie powoduje skutk´┐Żw ubocznych. Podczerwie´┐Ż rozszerza naczynia krwiono´┐Żne, usprawnia kr´┐Ż´┐Żenie krwi i limfy, powoduje dotlenienie kom´┐Żrek, wprowadza lekko-zasadowe ´┐Żrodowisko, usprawnia metabolizm, usuwa zm´┐Żczenie, neuralgi´┐Ż, przyczynia si´┐Ż do koordynacji uk´┐Żadu nerwowego, od´┐Żwie´┐Ża, uruchamia procesy regeneracyjne. Podczerwie´┐Ż ma szerokie zastosowanie w fizykoterapii i kosmetyce.


TURMALIN. Jest minera´┐Żem niezwykle bogatym w jony ujemne, a tak´┐Że emituj´┐Żcym promienie podczerwone. R´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż kolor´┐Żw tego minera´┐Żu ´┐Żwiadczy o skomplikowanym sk´┐Żadzie. ´┐Ż´┐Żczy on w sobie m.in. wap´┐Ż, potas, mangan, ´┐Żelazo i magnez. Dzia´┐Żanie turmalinu na organizm pomaga odbudowa´┐Ż system endokrynologiczny, pozytywnie oddzia´┐Żuje na kr´┐Ż´┐Żenie, sk´┐Żr´┐Ż, schorzenia w´┐Żtroby i uk´┐Żadu nerwowego. Utrzymuje on dop´┐Żyw tlenu do krwi, wzmacnia odporno´┐Ż´┐Ż systemu hormonalnego i limfatycznego oraz pomaga w chorobach nowotworowych.


Jony ujemne. Rozgrzane kamienie turmalinu wp´┐Żywaj´┐Ż na powstawanie jon´┐Żw ujemnych w powietrzu. Odpoczywaj´┐Żc nad morzem, w lesie lub w g´┐Żrach odczuwamy jak nasz organizm dotlenia si´┐Ż dzi´┐Żki temu, ´┐Że jony ujemne maj´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż szybkiego przenikania do organizmu. Ujemna jonizacja powietrza w urz´┐Żdzeniach zapewnia nam "efekt g´┐Żrskiego powietrza" praktycznie bez wychodzenia z domu. Jony ujemne dzia´┐Żaj´┐Ż dobroczynnie usuwaj´┐Żc zm´┐Żczenie, usprawniaj´┐Żc drogi oddechowe, zwi´┐Żkszaj´┐Żc odporno´┐Ż´┐Ż organizmu, oczyszczaj´┐Żc krew i regeneruj´┐Żc kom´┐Żrki. S´┐Ż szczeg´┐Żlnie potrzebne dla os´┐Żb ´┐Żyj´┐Żcych w zadymionym ´┐Żrodowisku miejskim, pracuj´┐Żcych przy komputerze lub sp´┐Żdzaj´┐Żcych czas przy telewizorze.


Terapia na Macie Turmalinowej rozlu´┐Żnia mi´┐Żnie, usuwa b´┐Żl staw´┐Żw i kr´┐Żgos´┐Żupa. Dzia´┐Ża relaksuj´┐Żco, uspokaja nerwy, dzia´┐Ża rozkurczowo, powoduje uwalnianie toksyn i metali ci´┐Żkich, oczyszcza krew i tym samym przyczynia si´┐Ż do poprawienia wynik´┐Żw krwi, obni´┐Żenia cholesterolu, zapobiega mia´┐Żd´┐Życy. Dzi´┐Żki swoim w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żciom poprawia funkcjonowanie ca´┐Żego organizmu, normuje ci´┐Żnienie, hamuje procesy zapalne, poprawia przemian´┐Ż materii, poprawia wygl´┐Żd sk´┐Żry. Mata powoduje szybsze gojenie st´┐Żucze´┐Ż, odle´┐Żyn, uraz´┐Żw sportowych. Powoduje zmniejszenie ´┐Żylak´┐Żw i hemoroid´┐Żw, zmniejszenie dolegliwo´┐Żci prostaty, ´┐Żagodzi zaburzenia i b´┐Żle miesi´┐Żczkowe, przewlek´┐Że stany zapalne. Stosowana jest przy reumatyzmie, niedow´┐Żadach, osteoporozie, nie´┐Życie ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, wrzodach dwunastnicy i ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, zapaleniu p´┐Żcherza, zapaleniu oskrzeli, krtani i przezi´┐Żbieniu. Fale podczerwone przyczyniaj´┐Ż si´┐Ż te´┐Ż do rozpuszczania kamieni, usprawniaj´┐Ż prac´┐Ż nerek, woreczka ´┐Ż´┐Żciowego i jelit.


Stosowanie Maty Turmalinowej poprawia jako´┐Ż´┐Ż snu. Pod wp´┐Żywem podczerwieni wydzielane s´┐Ż endorfiny, kt´┐Żre poprawiaj´┐Ż samopoczucie i dodaj´┐Ż energii - polecane przy stresie, nerwicy, depresji. Mata Turmalinowa pomaga w rzuceniu na´┐Żog´┐Żw poniewa´┐Ż przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn i zmniejsza uczucia g´┐Żodu u´┐Żywki. Mata Turmalinowa wzmacnia system odporno´┐Żciowy, niweluje szkodliwy wp´┐Żyw wolnych rodnik´┐Żw i przyczynia si´┐Ż do lepszego zaopatrzenia kom´┐Żrek w tlen.


Na Macie Turmalinowej zalecane jest nagrzewanie od 1 do 8 godzin dziennie. Zalecane jest stopniowanie czasu nagrzewania i temperatury. Dla ka´┐Żdego organizmu temperatura i czas nagrzewania powinny by´┐Ż ustalane indywidualnie w zale´┐Żno´┐Żci od zdrowia i samopoczucia. Najlepsze efekty po zastosowaniu Maty Turmalinowej b´┐Żdziemy obserwowa´┐Ż, gdy na sk´┐Żrze pozostan´┐Ż lekkie zaczerwienienia.
Je´┐Żli chcemy korzysta´┐Ż z Maty ustawionej na najwy´┐Ższ´┐Ż temperatur´┐Ż 70┘ĺC powinni´┐Żmy robi´┐Ż 3 dni przerwy mi´┐Żdzy zabiegami. Taki zabieg na najwy´┐Ższej temperaturze nale´┐Ży wykonywa´┐Ż 1 raz dziennie przez 30 minut.


Do korzystania z Maty zak´┐Żadamy bawe´┐Żniane ubranie, aby sk´┐Żra mog´┐Ża swobodnie oddycha´┐Ż. Na Macie k´┐Żadziemy si´┐Ż lub siadamy tak, aby nie podgrzewa´┐Ż g´┐Żowy. Zaleca si´┐Ż picie 1 szklanki wody przed i po zabiegu, a w ci´┐Żgu dnia minimum 1,5 litra wody. Woda pomaga w wydaleniu toksyn. Stopniowo nast´┐Żpuje regeneracja organizmu, lepsze samopoczucie, a efektem terapii jest zdrowie i uroda. Po zabiegu zaleca si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż skorzystanie z prysznica.
Na Macie Turmalinowej mo´┐Żna k´┐Ża´┐Ż´┐Ż niemowl´┐Żta od 1 dnia ´┐Życia. Mata dzia´┐Ża na dzieci uspokajaj´┐Żco, pomaga im tak´┐Że w pokonaniu przezi´┐Żbienia i wzmocnieniu odporno´┐Żci.


UWAGA:
Stosowanie Maty Turmalinowej powoduje oczyszczanie organizmu i z tego powodu mog´┐Ż wyst´┐Żpi´┐Ż r´┐Żne objawy np.: chwilowe pogorszenie samopoczucia, wysypka, nadmierna potliwo´┐Ż´┐Ż. Objawy mog´┐Ż by´┐Ż r´┐Żne w zale´┐Żno´┐Żci od stanu zdrowia, lek´┐Żw branych w przesz´┐Żo´┐Żci i obecnie oraz u´┐Żywek, diety itp. Objawy mog´┐Ż pojawi´┐Ż si´┐Ż dopiero po kilku pierwszych zabiegach i mog´┐Ż utrzymywa´┐Ż si´┐Ż w zale´┐Żno´┐Żci od zaawansowania choroby. Zalecamy dalsze korzystanie z Maty Turmalinowej, ale zmniejszenie temperatury i czasu korzystania przez kilka pierwszych zabieg´┐Żw, a´┐Ż do polepszenia stanu zdrowia.


PRZECIWSKAZANIA:
W okresie pierwszego trymestru ci´┐Ż´┐Ży nie korzystamy z Maty Turmalinowej. Po tym czasie nie ma ´┐Żadnych przeciwwskaza´┐Ż.
Nie nagrzewamy tej cz´┐Żci cia´┐Ża, gdzie znajduj´┐Ż si´┐Ż metalowe lub sztuczne elementy.
W przypadku w´┐Żtpliwo´┐Żci nale´┐Ży skonsultowa´┐Ż si´┐Ż z lekarzem.
Nie wolno nagrzewa´┐Ż g´┐Żowy oraz serca, w wypadku korzystania z maty w pozycji le´┐Ż´┐Żcej (na brzuchu, przy temperaturze od 55 stopni Celsjusza) nale´┐Ży pod´┐Żo´┐Ży´┐Ż z´┐Żo´┐Żony r´┐Żcznik lub poduszk´┐Ż w miejscu serca.
Zdjŕcie: 1304702693.jpg

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron