Strona g│ˇwna » Asortyment » 3.Maty Masuj▒ce » Maty Masuj▒ce Infra » Mata masuj´┐Żca Grand MED White

Formularz wyszukiwania

Maty Masuj▒ce Infra

Mata masuj´┐Żca Grand MED White

Produkt: Mata masuj´┐Żca Grand MED White

1 2 3

Cena brutto:
1290.00 z│
dodaj do koszyka Oblicz ratŕ

Mat´┐Ż Masuj´┐Żc´┐Ż Grand MED White zaprojektowano, wsp´┐Żpracuj´┐Żc z profesjonalnymi masa´┐Żystami i ekspertami od akupunktury. Dzi´┐Żki temu to urz´┐Żdzenie do masa´┐Żu doskonale odzwierciedla ka´┐Żdy nacisk i ruch jak podczas masa´┐Żu klasycznego.
´┐Żwietny spos´┐Żb na masa´┐Ż, gdy nie masz miejsca i mo´┐Żliwo´┐Żci, by zakupi´┐Ż du´┐Żo dro´┐Ższe fotele masuj´┐Żce. Mata pasuje do wi´┐Żkszo´┐Żci krzese´┐Ż oraz foteli, mo´┐Żna jej r´┐Żwnie´┐Ż u´┐Żywa´┐Ż w samochodzie. Niezwykle ´┐Żatwa i komfortowa w u´┐Życiu. Doskona´┐Ża dla kobiet i m´┐Żczyzn, m´┐Żodzie´┐Ży oraz os´┐Żb starszych.

Kiedy bol´┐Ż plecy?


B´┐Żl kr´┐Żgos´┐Żupa mo´┐Że mie´┐Ż r´┐Żne przyczyny - od wad wrodzonych, przez urazy i stany zapalne, po choroby nowotworowe. Najcz´┐Żciej jednak b´┐Żl plec´┐Żw jest wynikiem z´┐Żych nawyk´┐Żw i nieprawid´┐Żowej postawy lub zmian zapalnych. W pewnym momencie ´┐Życia niemal ka´┐Żdy do´┐Żwiadczy´┐Ż problem´┐Żw z kr´┐Żgos´┐Żupem. Oko´┐Żo 25% populacji w wieku 30 - 50 lat regularnie cierpi z powodu b´┐Żl´┐Żw kr´┐Żgos´┐Żupa, kt´┐Żre nasilaj´┐Ż si´┐Ż wraz z wiekiem.

B´┐Żle plec´┐Żw mo´┐Żemy podzieli´┐Ż na dwie kategorie:

B´┐Żle kr´┐Żtkotrwa´┐Że, trwaj´┐Żce do 6 tygodni, kt´┐Żre s´┐Ż zwykle konsekwencj´┐Ż czynnik´┐Żw mechanicznych, takich jak:

z´┐Ża postawa cia´┐Ża
nadwaga
d´┐Żugotrwa´┐Ża pozycja siedz´┐Żca lub stoj´┐Żca
naci´┐Żgni´┐Żcia/przeci´┐Ż´┐Żenia mi´┐Żni kr´┐Żgos´┐Żupa i wi´┐Żzade´┐Ż
nadmierny wysi´┐Żek i naci´┐Żgni´┐Żcia b´┐Żd´┐Żce wynikiem uprawiania sportu
ci´┐Ż´┐Ża

Przewlek´┐Że b´┐Żle plec´┐Żw wyst´┐Żpuj´┐Żce w takich przypadkach jak:

zesztywniaj´┐Żce zapalenie staw´┐Żw kr´┐Żgos´┐Żupa (ZZSK)
choroba zwyrodnieniowa kr´┐Żgos´┐Żupa
z´┐Żamania b´┐Żd´┐Żce wynikiem osteoporozy
stenoza kana´┐Żu kr´┐Żgowego (zesp´┐Ż w´┐Żskiego kana´┐Żu kr´┐Żgowego)
dyskopatia (choroba kr´┐Ż´┐Żk´┐Żw mi´┐Żdzykr´┐Żgowych)
choroby narz´┐Żd´┐Żw wewn´┐Żtrznych, nowotwory i infekcje


Dlaczego boli?


B´┐Żle plec´┐Żw s´┐Ż z regu´┐Ży wypadkow´┐Ż kliku przyczyn. W´┐Żr´┐Żd najpowszechniejszych wymienia si´┐Ż brak aktywno´┐Żci fizycznej, siedz´┐Żcy tryb ´┐Życia i nieprawid´┐Żow´┐Ż postaw´┐Ż podczas wykonywania codziennych obowi´┐Żzk´┐Żw. Os´┐Żabione mi´┐Żnie grzbietu ´┐Żatwo padaj´┐Ż ofiar´┐Ż wzmo´┐Żonego napi´┐Żcia i nieprawid´┐Żowych obci´┐Ż´┐Że´┐Ż towarzysz´┐Żcych np. pracy przy komputerze czy d´┐Żugotrwa´┐Żej je´┐Żdzie samochodem. St´┐Żd ju´┐Ż tylko krok do uporczywego b´┐Żlu w okolicy szyi, ramion, klatki piersiowej i krzy´┐Ża. Szczeg´┐Żlnie podatne na dolegliwo´┐Żci kr´┐Żgos´┐Żupa s´┐Ż dzieci w okresie intensywnego wzrostu, osoby oty´┐Że, wykonuj´┐Żce prac´┐Ż wymagaj´┐Żc´┐Ż d´┐Żugotrwa´┐Żego zachowania pozycji siedz´┐Żcej lub stoj´┐Żcej, kobiety w ci´┐Ż´┐Ży, a tak´┐Że osoby b´┐Żd´┐Żce pod wp´┐Żywem przewlek´┐Żego stresu.Co nas boli?

Najdelikatniejszym i zarazem najbardziej nara´┐Żonym na urazy odcinkiem kr´┐Żgos´┐Żupa jest odcinek szyjny. To miejsce jest ´┐Żr´┐Żd´┐Żem uporczywych dolegliwo´┐Żci, takich jak: b´┐Żle i zawroty g´┐Żowy, szumy uszne, md´┐Żo´┐Żci czy zaburzenia widzenia, kt´┐Żre wynikaj´┐Ż z nadmiernego ucisku na przechodz´┐Żce przez otwory w wyrostkach bocznych kr´┐Żg´┐Żw t´┐Żtnice szyjne, doprowadzaj´┐Żce krew do m´┐Żzgu.

O tym, ´┐Że cz´┐Żowiek zosta´┐Ż stworzony do ci´┐Żg´┐Żego ruchu, a nie do siedzenia, najcz´┐Żciej przypomina silny b´┐Żl w odcinku l´┐Żd´┐Żwiowym i krzy´┐Żowym. To cz´┐Ż´┐Ż kr´┐Żgos´┐Żupa, kt´┐Żra podlega najwi´┐Żkszym obci´┐Ż´┐Żeniom, najcz´┐Żciej zwi´┐Żzanym z d´┐Żugotrwa´┐Żym zachowaniem pozycji siedz´┐Żcej podczas pracy, nauki czy prowadzenia samochodu, a w przypadku najm´┐Żodszych pacjent´┐Żw ÔÇô noszeniem ci´┐Żkiego tornistra czy plecaka.

Utrwalona nieprawid´┐Żowa postawa cia´┐Ża najcz´┐Żciej objawia si´┐Ż dolegliwo´┐Żciami w odcinku piersiowym, kt´┐Żrego dobra kondycja warunkuje w´┐Ża´┐Żciw´┐Ż prac´┐Ż narz´┐Żd´┐Żw wewn´┐Żtrznych i uk´┐Żadu kr´┐Ż´┐Żeniowo-oddechowego. Trwa´┐Że zniekszta´┐Żcenie tego odcinka objawia si´┐Ż nie tylko uporczywym b´┐Żlem, ale i upo´┐Żledzeniem pracy narz´┐Żd´┐Żw wewn´┐Żtrznych, w tym m.in. zmniejszeniem pojemno´┐Żci p´┐Żuc.

B´┐Żl ostatniego odcinka kr´┐Żgos´┐Żupa, czyli kr´┐Żg´┐Żw ogonowych, to zwykle wynik urazu spowodowanego np. upadkiem.Masa´┐Ż dzia´┐Ża pobudzaj´┐Żco i relaksuj´┐Żco oraz usuwa te´┐Ż b´┐Żle nerwowe i mi´┐Żniowe. Dodatkowym efektem jest pozytywne oddzia´┐Żywanie na uk´┐Żad naczyniowy, organy wewn´┐Żtrzne i przemian´┐Ż materii. Rozr´┐Żnia si´┐Ż 5 klasycznych metod masa´┐Żu: masa´┐Ż g´┐Żaszcz´┐Żcy, ugniataj´┐Żcy, uderzeniowy i wibracyjny oraz rozcieranie / oklepywanie. Opr´┐Żcz tego istniej´┐Ż inne wa´┐Żne metody masa´┐Żu, jak r´┐Żczny drena´┐Ż limfatyczny, masa´┐Ż stref refleksyjnych, strumieniowy masa´┐Ż podwodny, masa´┐Ż szczotkowy i masa´┐Ż uciskowy (shiatsu, akupresura). Mo´┐Że by´┐Ż pomocne przy zwalczaniu cellulitu.
Podczerwie´┐Ż przenika w g´┐Ż´┐Żb cia´┐Ża, dzi´┐Żki czemu rozlu´┐Żnia spi´┐Żte mi´┐Żnie oplataj´┐Żce kr´┐Żgos´┐Żup nadaj´┐Żc szybszy efekt przeciwb´┐Żlowy, jednocze´┐Żnie zwi´┐Żkszaj´┐Żc komfort i efektywno´┐Ż´┐Ż wykonywanego masa´┐Żu. Mata masuj´┐Żca Grand MED Magnetic emituje podczerwie´┐Ż przez sk´┐Żr´┐Ż do g´┐Ż´┐Żbiej po´┐Żo´┐Żonych tkanek. Obie g´┐Ż´┐Żwki masuj´┐Żce nagrzewaj´┐Ż si´┐Ż lekko, nie s´┐Ż jednak gor´┐Żce. Podczerwie´┐Ż maty masuj´┐Żcej ma zatem szczeg´┐Żlnie relaksuj´┐Żce dzia´┐Żanie.

Unikalne po´┐Ż´┐Żczenie intensywnego masa´┐Żu z promieniowaniem cieplnym sprawia ´┐Że mata masuj´┐Żca Grand MED White jest wyj´┐Żtkowo skutecznym przyrz´┐Żdem do masa´┐Żu.Shiatsu to technika znana setki lat i jest obecnie najlepiej zalecan´┐Ż technik´┐Ż masa´┐Żu. Jest bardzo z´┐Żo´┐Żona i pomaga leczy´┐Ż wiele schorze´┐Ż cia´┐Ża i ducha. Regularne i prawid´┐Żowo wykonywane masa´┐Że poprawiaj´┐Ż kr´┐Ż´┐Żenie, likwiduj´┐Ż napi´┐Żcie mi´┐Żni karku i bark´┐Żw, a tak´┐Że wzmacniaj´┐Ż ca´┐Ży uk´┐Żad mi´┐Żni grzbietu.


Mata masuj´┐Żca doskonale pasuje do:
foteli samochodowych, do biura,
przy komputerze i na kanap´┐Ż przy ogl´┐Żdaniu telewizji!

Zalety urz´┐Żdzenia:
Wzmacnia mi´┐Żnie grzbietowe
Usuwa istniej´┐Żce blokady w naczyniach krwiono´┐Żnych
Odchudza
Rozbija tkank´┐Ż t´┐Żuszczow´┐Ż
Likwiduje cellulit
Likwiduje b´┐Żl mi´┐Żni
Redukuje napi´┐Żcie mi´┐Żni
Likwiduje uczucie zm´┐Żczenia
Poprawia kr´┐Ż´┐Żenie krwi
Wspomaga metabolizm
Relaksuje
Pobudza
Stymuluje mi´┐Żnie
Uj´┐Żdrnia cia´┐Żo
Znakomity efekt redukcji sk´┐Żrki pomara´┐Żczowej

DANE TECHNICZNE
6 rodzaj´┐Żw masa´┐Żu: shiatsu, opukuj´┐Żcy, uciskowy, ugniataj´┐Żcy, wa´┐Żkuj´┐Żcy, rozcieraj´┐Żcy.
8 obracaj´┐Żcych si´┐Ż kul masuj´┐Żcych.
4 g´┐Żowice masuj´┐Żce
2 du´┐Że kule na dw´┐Żch g´┐Żowicach masuj´┐Ż kark i szyj´┐Ż
2 rodzaje masa´┐Żu karku
5 pr´┐Żdko´┐Żci masa´┐Żu karku
3 intensywno´┐Żci masa´┐Żu karku
3 intensywno´┐Żci masa´┐Żu plec´┐Żw
2 mo´┐Żliwo´┐Żci rotacji masa´┐Żu plec´┐Żw
mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż w´┐Ż´┐Żczania ka´┐Żdej cz´┐Żci z osobna, kark, plecy, po´┐Żladki i uda,
b´┐Żd´┐Ż dowolnego ich konfigurowania
photo terapia rozgrzane kule emituj´┐Ż fale podczerwieni (infrared)
thermo terapia poprzez rozgrzewanie ´┐Żwiat´┐Żem infrared
3 mo´┐Żliwo´┐Żci doboru masa´┐Żu wibracyjnego w siedzisku o zmiennej cz´┐Żstotliwo´┐Żci (wolna, ´┐Żrednia i szybka)
 ´┐Żatwa obs´┐Żuga za pomoc´┐Ż r´┐Żcznego pilota
kontrola pracy masa´┐Żu za pomoc´┐Ż mikrokomputera
bardzo solidne wykonanie
nowoczesny desing
mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wyboru czasu pracy 5, 10, 15 minut

Zestaw zawiera:
-Mata masuj´┐Żca z pilotem
-Gwarancja 24 miesi´┐Żcy
-Instrukcja obs´┐Żugi w J. Polskim

MO´┐ŻLIWO´┐Ż´┐Ż ZWROTU TOWARU DO 10 dni ! NAJLEPSZA JAKO´┐Ż´┐Ż ! 100% SATYSFAKCJI !

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron