Strona gwna » Asortyment » 18.Pyny z Lanolin » Pyn z Lanolin » P�yn z Lanolin� 3 sztuki

Formularz wyszukiwania

Pyn z Lanolin

P�yn z Lanolin� 3 sztuki

Produkt:  P�yn z Lanolin� 3 sztuki

1

Cena brutto:
55.00 z
dodaj do koszyka

Nowoczesny koncentrat pior�co-konserwuj�cy

przeznaczony do ekskluzywnych wyrob�w we�nianych
Woll-Spezial

Woll-Spezial doskonale usuwa brud i konserwuje we�n� poprzez zawarte w nim ekstratky lanoliny i kokosa.

Regularne stosowanie Woll-Spezial zapewnia pranym wyrobom d�ugoletni� �ywotno��, naturaln� elastyczno�� i mi�kko��, nadaje im przyjemny, �wie�y zapach. Dodatek lanoliny impregnuje we�n�, konserwuje j� i zapobiega brudzeniu.

Idealny do czyszczenia, od�wie�ania wszystkich we�nianych produkt�w. Powoduje �e we�na po wypraniu jest czysta, mi�kka i nie traci swojej oryginalnej spr��ysto�ci.

Zastosowanie:

Do prania i konserwacji wyrob�w z owczej we�ny i z lamy np. ko�der, kocy, dywan�w, wyk�adzin, bawe�nianych, jedwabnych. Dzi�ki zawarto�ci naturalnych sk�adnik�w pior�cych oraz delikatnemu i oboj�tnemu odczynowi doskonale spe�nia wymogi �rodowiska naturalnego.


Pojemno��: 3 x 1 litr.

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron