Strona g│ˇwna » Asortyment » 1.Materace Masuj▒ce » Materace do Masa┐u » Materac masuj´┐Żcy JadeMat White

Formularz wyszukiwania

Materace do Masa┐u

Materac masuj´┐Żcy JadeMat White

Produkt: Materac masuj´┐Żcy JadeMat White

Cena brutto:
2250.00 z│
dodaj do koszyka Oblicz ratŕ

Najnowocze´┐Żniejsze urz´┐Żdzenie z kategorii materac´┐Żw masuj´┐Żcych, w kt´┐Żrym zastosowano rewolucyjne rozwi´┐Żzanie stosowane do tej pory wy´┐Ż´┐Żcznie w ´┐Ż´┐Żkach nefrytowych gabinetach masa´┐Żu centrach Spa.

Rewelacyjny materac do masa´┐Żu stanowi´┐Żcy po´┐Ż´┐Żczenie shiatsu z masa´┐Żem oscylacyjnym.

Mobilny masa´┐Żer z masa´┐Żem wsz´┐Żdzie dost´┐Żpnym. Poprzez praktyczna torb´┐Ż mo´┐Żna go ´┐Żatwo transportowa´┐Ż i ´┐Żatwo przechowywa´┐Ż. Poszczeg´┐Żlne funkcje masa´┐Żu mo´┐Żna osobno nastawia´┐Ż za pomoc´┐Ż pilota. 6 wydajnych silnik´┐Żw wibracyjnych w obr´┐Żbie n´┐Żg, st´┐Żp i bioder mo´┐Żna uruchamia´┐Ż w dw´┐Żch r´┐Żnych stopniach intensywno´┐Żci. Na wysoko´┐Żci plec´┐Żw pracuj´┐Ż 4 obrotowe g´┐Żowice masuj´┐Żce z dostosowywan´┐Ż szeroko´┐Żci´┐Ż i masa´┐Żem punktowym.

Nefryt - minera´┐Ż ten zawiera wiele naturalnych mikroelement´┐Żw przyswajalnych przez organizm takich jak krzemiany wapnia, magnezu i ´┐Żelaza, wraz z malutkimi w´┐Ż´┐Żkienkami amfibolu. Jego wytrzyma´┐Żo´┐Ż´┐Ż jest wi´┐Żksza od stali i jest odporny na ´┐Żcieranie. Ma t´┐Ż zalet´┐Ż ´┐Że utrzymuje ciep´┐Żo d´┐Żu´┐Żej ni´┐Ż inne kamienie. Nefryt jest kamieniem p´┐Ższlachetnym b´┐Żd´┐Żcym naturalnym przewodnikiem d´┐Żugich promieni podczerwonych o tej samej fali co ludzkie cia´┐Żo 7-14 mikron´┐Żw.

"Z´┐Żoto jest cenne a nefryt - bezcenny" g´┐Żosi chi´┐Żskie przys´┐Żowie.Ten przepi´┐Żkny kamie´┐Ż uwa´┐Żany by´┐Ż dawniej za amulet wspomagaj´┐Żcy si´┐Ży ´┐Życiowe i chroni´┐Żcy przed wszelkimi chorobami. Jeden z cesarzy chi´┐Żskich spa´┐Ż w ´┐Żo´┐Żu wyrze´┐Żbionym z nefrytu.

´┐Żredniowieczni lekarze uwa´┐Żali, ´┐Że osoby cierpi´┐Żce na migren´┐Ż, schorzenia nerek i zaburzenia wzroku, powinny zaopatrzy´┐Ż si´┐Ż w nefrytowe paciorki. Zbawienne dla zdrowia dzia´┐Żanie tego kamienia wykorzystywane jest r´┐Żwnie´┐Ż wsp´┐Żcze´┐Żnie. Przyk´┐Żadem czerpania zdrowotnej mocy z nefrytu jest wspania´┐Ży materac masuj´┐Żcy.

Kamie´┐Ż nefrytu, cho´┐Ż znany jest g´┐Ż´┐Żwnie jako kamie´┐Ż ozdobny, ma nieocenione w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci zdrowotne, dzi´┐Żki czemu zyska´┐Ż nawet przydomek ÔÇô kamie´┐Ż ´┐Życia. Jego nazwa pochodzi z greki, a oznacza... nerk´┐Ż.

Je´┐Żli cierpisz na b´┐Żle plec´┐Żw, mi´┐Żni i staw´┐Żw, b´┐Żle owulacyjne, reumatyczne, migrenowe, pourazowe i wie´┐Żcowe, je´┐Żeli cz´┐Żsto bol´┐Ż Ci´┐Ż nogi, materac nefrytowy jest stworzony dla Ciebie. Urz´┐Żdzenie ´┐Ż´┐Żczy terapi´┐Ż nefrytem, dobrodziejstwo masa´┐Żu i ciep´┐Żolecznictwo. Wszystko to zdecydowanie polepsza funkcjonowanie organizmu: usuwa napi´┐Żcie mi´┐Żniowe, wspomaga dzia´┐Żanie narz´┐Żd´┐Żw wewn´┐Żtrznych, wzmaga kr´┐Ż´┐Żenie krwi, wspiera leczenie wielu schorze´┐Ż i skutecznie zwalcza r´┐Żnorodne rodzaje b´┐Żlu.

Materac masuj´┐Żcy posiada 4 g´┐Żowice masuj´┐Żce, wykonane z nefrytu, kt´┐Żre dobrze przewodz´┐Ż podczerwie´┐Ż. Podgrzewane g´┐Żowice masuj´┐Ż tak´┐Że kark i okolice szyi, a tak´┐Że poruszaj´┐Ż si´┐Ż wzd´┐Żu´┐Ż naturalnej linii kr´┐Żgos´┐Żupa.

Funkcje masa´┐Żu:
Shiatsu - rollmasa´┐Ż i masa´┐Ż ugniataj´┐Żcy
- wywo´┐Żuje silne skurcze
- wzmacnia umi´┐Żnienie plec´┐Żw

Masa´┐Ż oscylacyjny
- korzystnie oddzia´┐Żuje na drena´┐Ż limfatyczny i kr´┐Ż´┐Żenie krwi
- usprawnia i pozwala wy´┐Żwiczy´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż rozlu´┐Żnienia

JadeMat White ´┐Ż´┐Żczy w sobie masa´┐Ż shiatsu z oscylacj´┐Ż, prawdziw´┐Ż innowacj´┐Ż, kt´┐Żra opiera si´┐Ż na do´┐Żwiadczeniach z zakresu terapeutyki i medycyny.

Za pomoc´┐Ż roluj´┐Żcych i ugniataj´┐Żcych ruch´┐Żw r´┐Żk profesjonalny masa´┐Żysta wywo´┐Żuje skurcze, usztywnienia i napi´┐Żcia w mi´┐Żniach plec´┐Żw. Ruchy te s´┐Ż w perfekcyjny spos´┐Żb symulowane przez obracaj´┐Żce si´┐Ż lub pulsuj´┐Żce g´┐Żowice masuj´┐Żce. Ju´┐Ż po kilku minutach b´┐Żle ust´┐Żpuj´┐Ż, podsk´┐Żrna tkanka si´┐Ż rozlu´┐Żnia i powraca dobre samopoczucie.

Funkcja ÔÇ×STOPÔÇŁ pozwala zatrzyma´┐Ż g´┐Żowice masuj´┐Żce w obszarze cia´┐Ża, kt´┐Żry zostanie uznany za najbardziej wymagaj´┐Żcy masa´┐Żu. Odwr´┐Żcenie kierunku obrotu g´┐Żowic sprawia, ´┐Że symulacja do´┐Żwiadczonych r´┐Żk masa´┐Żysty staje si´┐Ż niemal idealna.

Jeszcze wi´┐Żksze s´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci g´┐Ż´┐Żbokiej cz´┐Żstotliwo´┐Żci drga´┐Ż silnik´┐Żw masa´┐Żu oscylacyjnego. Inaczej ni´┐Ż przy tradycyjnych urz´┐Żdzeniach wibracyjnych silniki te pracuj´┐Ż w r´┐Żnych cz´┐Żstotliwo´┐Żciach i wytwarzaj´┐Ż d´┐Żugofalowe drgania. Krwiobieg i system limfatyczny reaguj´┐Ż na te drgania ruchami rezonansowymi, powoduj´┐Żc usprawnienie obiegu p´┐Żyn´┐Żw ustrojowych.


Materac masuj´┐Żcy charakteryzuje si´┐Ż tak´┐Że dzia´┐Żaniem chiropraktycznym.
Chiropraktyka to naukowo opracowana technika nastawiania kr´┐Żg´┐Żw, kt´┐Żra potrafi zr´┐Żwnowa´┐Ży´┐Ż uk´┐Żad ruchu i zniwelowa´┐Ż takie objawy, jak b´┐Żle g´┐Żowy i staw´┐Żw.

Materac masuj´┐Żcy poprzez rozgrzane rolki kamieni nefrytu dodatkowo daje lecznicze dzia´┐Żanie promieniowania podczerwonego, kt´┐Żre doskonale uzupe´┐Żni braki ´┐Żwiat´┐Ża s´┐Żonecznego w ch´┐Żodne dni. Promieniowanie to przenika w g´┐Ż´┐Żb organizmu, uruchamiaj´┐Żc w nim naturalne mechanizmy obronne.

Jak wida´┐Ż, nefrytowy materac masuj´┐Żcy charakteryzuje si´┐Ż kompleksowym dzia´┐Żaniem uzdrawiaj´┐Żcym ca´┐Ży organizm. Niezwykle wysoka jako´┐Ż´┐Ż wykonania gwarantuje efektywno´┐Ż´┐Ż dzia´┐Żania.

Dzi´┐Żki terapii nefrytowej masa´┐Żowi oraz ciep´┐Żolecznictwu urz´┐Żdzenie skutecznie polepsza funkcjonowanie wszystkich uk´┐Żad´┐Żw w organizmie cz´┐Żowieka. Powoduje ust´┐Żpowanie nadmiernego napi´┐Żcia mi´┐Żniowego, wzmo´┐Żenie kr´┐Ż´┐Żenia krwi oraz wp´┐Żywa pozytywnie na nasze narz´┐Żdy wewn´┐Żtrzne, wspiera leczenie wielu schorze´┐Ż, skutecznie zwalcza b´┐Żl, a tak´┐Że wzmaga kr´┐Ż´┐Żenie krwi.

Gdy cierpisz na
- b´┐Żle przewlek´┐Że: reumatyczne, migrenowe, owulacyjne,
 - b´┐Żle ostre: pourazowe, wie´┐Żcowe,
 - b´┐Żle mi´┐Żni i staw´┐Żw,
 - b´┐Żle kr´┐Żgos´┐Żupa,
 - b´┐Żle n´┐Żg spowodowane stoj´┐Żc´┐Ż prac´┐Ż

Wskazania
usuwa b´┐Żl staw´┐Żw i kr´┐Żgos´┐Żupa,
dzia´┐Ża relaksuj´┐Żco, uspokaja nerwy,
powoduje usuwanie toksyn i metali ci´┐Żkich,
normalizuje ci´┐Żnienie,
zwalcza przewlek´┐Że stany zapalne,
poprawia przemian´┐Ż materii oraz wygl´┐Żd sk´┐Żry,
powoduje szybsze gojenie krwiak´┐Żw, st´┐Żucze´┐Ż, uraz´┐Żw sportowych,
powoduje zmniejszenie ´┐Żagodnych dolegliwo´┐Żci prostaty,
wspomaga leczenie reumatyzmu,
wspomaga leczenie osteoporozy w jej pocz´┐Żtkowej fazie,
pomaga w przypadku zapaleniu oskrzeli, krtani i przezi´┐Żbieniu,
przyczynia si´┐Ż do rozpuszczania kamieni,
poprzez dzia´┐Żanie og´┐Żlnoustrojowe usprawnia prac´┐Ż nerek, woreczka ´┐Ż´┐Żciowego i jelit,
poprawia jako´┐Ż´┐Ż snu,
wp´┐Żywa na wydzielanie endorfiny, zwanej hormonem szcz´┐Żcia.
´┐Żagodzi zaburzenia i b´┐Żle miesi´┐Żczkowe,
przewlek´┐Że stany zapalne,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napi´┐Żcie: AC ~ 100-240V 50 Hz, 70 Wat, DC 24 V
Czas automatycznego dzia´┐Żania: 15 minut
Wymiary: 190 x 60 x 10Waga: 12,5 kg

MO´┐ŻLIWO´┐Ż´┐Ż ZWROTU TOWARU DO 10 dni ! NAJLEPSZA JAKO´┐Ż´┐Ż ! 100% SATYSFAKCJI !

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron