Strona g│ˇwna » Asortyment » 8.Maty Photonowe » Mata Photonowo-Nerytowo-Tumalinowa » Mata Amethystowo-Nefrytowo-Fotonowa

Formularz wyszukiwania

Mata Photonowo-Nerytowo-Tumalinowa

Mata Amethystowo-Nefrytowo-Fotonowa

Produkt: Mata Amethystowo-Nefrytowo-Fotonowa

mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata mata

Cena brutto:
3690.00 z│
dodaj do koszyka Oblicz ratŕ

NA MACIE Amethystowo-Nefrytowo-Fotonowej poddajemy si´┐Ż terapi´┐Ż :
podczerwieni ,mineralizacji,ujemnej jonizacji,fotonoterapii.
Podczerwie´┐Ż emitowana jest poprzez rozgrzane minera´┐Ży amethystu. Minera´┐Ży te s´┐Ż specjalnie wpuszczane w kanaliki obszyte materia´┐Żem wodoodpornym.

Mata sk´┐Żada si´┐Ż z du´┐Żej ilo´┐Żci kryszta´┐Żk´┐Żw amethystu dodatkowo na macie umiejscowionych jest 36 emiter´┐Żw fotonowych dzia´┐Żaj´┐Żcych na zasadzie fototerapii.

Osoby cierpi´┐Żce na przewlek´┐Że b´┐Żle, zaburzenia kr´┐Ż´┐Żenia, stany zapalne, migreny, alergie, l´┐Żki, bezsenno´┐Ż´┐Ż, zm´┐Żczenie oraz obni´┐Żenie odporno´┐Żci ÔÇô dzi´┐Żki macie odczuwaj´┐Ż zdecydowan´┐Ż popraw´┐Ż stanu zdrowia i samopoczucia, a nawetÔÇŽ ca´┐Żkowite ust´┐Żpienie dolegliwo´┐Żci!

Unikalna konstrukcja maty wykorzystuje g´┐Ż´┐Żbokie dzia´┐Żanie promieni dalekiej podczerwieni, terapeutyczne skutki przep´┐Żywu jon´┐Żw ujemnych oraz nadprzewodz´┐Żce w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci czystego ametystu, pobudzaj´┐Żc organizm do samoleczenia i regeneracji z niespotykan´┐Ż szybko´┐Żci´┐Ż.

Technologia zastosowana w macie dzia´┐Ża na poziomie kom´┐Żrkowym, dlatego znajduje zastosowanie w szerokim zakresie problem´┐Żw zdrowotnych. Opr´┐Żcz ´┐Żagodzenia b´┐Żlu mi´┐Żni i staw´┐Żw, mata mo´┐Że tak´┐Że przyspieszy´┐Ż ich odbudow´┐Ż i regeneracj´┐Ż!
Ponadto mata reguluje dzia´┐Żanie uk´┐Żadu immunologicznego, wewn´┐Żtrzwydzielniczego, limfatycznego i nerwowego, przynosz´┐Żc wiele korzy´┐Żci dla zdrowia, m.in. lepsz´┐Ż kondycj´┐Ż uk´┐Żadu sercowo-naczyniowego, odporno´┐Ż´┐Ż na choroby, g´┐Ż´┐Żbszy, bardziej regeneruj´┐Żcy sen, odtruwanie kom´┐Żrek, a tak´┐Że wzrost energii i popraw´┐Ż koncentracji.

Lecznicze dzia´┐Żania maty: usprawnienie lepszego kr´┐Ż´┐Żenie krwi w organizmie, zmniejszenie b´┐Żlu, detoksykacja, przy wy´┐Ższych temperaturach i odpowiedniej diecie utraty masy cia´┐Ża . Nadaje si´┐Ż dla wszystkich - zar´┐Żwno zdrowych, jak i chorych, relaksuje ca´┐Że cia´┐Żo, zwi´┐Żksza kr´┐Ż´┐Żenie krwi i ´┐Żagodzi b´┐Żl.

Minera´┐Ży te podczas nagrzewania wytwarzaj´┐Ż promieniowanie d´┐Żugie podczerwone IR maj´┐Żce korzystny wp´┐Żyw na organizm jednocze´┐Żnie uwalniaj´┐Ż du´┐Ż´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż jon´┐Żw ujemnych dzi´┐Żki czemu neutralizuj´┐Ż szkodliwe dzia´┐Żanie jon´┐Żw dodatnich kt´┐Żrych do´┐Żwiadczamy poprzez nadu´┐Żywanie komputer´┐Żw, telefon´┐Żw kom´┐Żrkowych, wszelkiego rodzaju radioodbiornik´┐Żw i telewizor´┐Żw.

Zatem produkt ten doskonale nadaj´┐Ż si´┐Ż do gabinet´┐Żw zabiegowych odnowy biologicznej spa gabinet´┐Żw kosmetycznychjak i u´┐Żytku domowego.


Ametyst


Ametyst jest odmian´┐Ż kwarcu o fioletowym zabarwieniu. Jego nazwa pochodzi od greckiego s´┐Żowa "nie pijany" - amethystos. Wyst´┐Żpuje najliczniej w Brazylii, Urugwaju, na Madagaskarze, na Uralu, w Indiach, Meksyku, USA . Staro´┐Żytni Grecy wsypywali sproszkowany ametyst do alkoholi, by zapobiega´┐Ż upijaniu si´┐Ż. Jego barwa jest zwi´┐Żzana z ilo´┐Żci´┐Ż ´┐Żelaza (ametyst mo´┐Że by´┐Ż fioletowy, purpurowy i przezroczysty). By uzyska´┐Ż bardziej intensywny i atrakcyjny kolor, ametysty cz´┐Żsto s´┐Ż podgrzewane. Wykorzystywane s´┐Ż w jubilerstwie, maj´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż kolekcjonersk´┐Ż.

Ametyst - ma zdolno´┐Ż´┐Ż do przekszta´┐Żcania z ni´┐Ższej energii do wy´┐Ższej i dzia´┐Ża jak uzdrowiciel na wszystkich poziomach zar´┐Żwno umys´┐Żu, cia´┐Ża i ducha. Ju´┐Ż staro´┐Żytni Grecy wierzyli w uzdrawiaj´┐Żcej mocy ametystu. Wierzyli, ´┐Że ametyst chroni osoby od zatrucia, pomaga w detoksykacji, wszelkich toksyn (tak´┐Że alkoholu) gdy´┐Ż s´┐Ż ´┐Żatwiej wydalane przez organizm wydalaj´┐Ż si´┐Ż z potem jak i moczem. Ametyst wytwarza r´┐Żwnie´┐Ż dalekie promieniowanie podczerwone, kt´┐Żre przyczynia si´┐Ż do o´┐Żywienia kom´┐Żrek, poprawia kr´┐Ż´┐Żenie krwi, jest stosowany przy nadmiernej potliwo´┐Żci, ´┐Żagodzi nerwob´┐Żle, b´┐Żle kr´┐Żgos´┐Żupa i staw´┐Żw, eliminuje toksyn z organizmu. Te promienie podczerwone s´┐Ż dobre dla relaksu gdy´┐Ż wyciszaj´┐Ż i uspokajaj´┐Ż organizm, oczyszczaj´┐Ż powietrze i maj´┐Ż dzia´┐Żanie antybakteryjne.

Ametyst wzmacnia mi´┐Żnie, oczyszcza krew, wzmaga odporno´┐Ż´┐Ż organizmu. Leczy tak´┐Że bezsenno´┐Ż´┐Ż, histeri´┐Ż, migren´┐Ż, niepok´┐Żj oraz stany l´┐Żkowe. Gdy go zwil´┐Ży´┐Ż i potrze´┐Ż chore miejsce, usuwa nieczysto´┐Żci ze sk´┐Żry. Gdy pomoczymy ametyst przez noc w wodzie, uzyskamy wod´┐Ż ametystow´┐Ż, kt´┐Żra po wypiciu wzmacnia trzustk´┐Ż. Gdy nosimy bi´┐Żuteri´┐Ż z ametystu, nale´┐Ży trzyma´┐Ż j´┐Ż blisko serca. Ametyst sk´┐Żania ku duchowemu i tw´┐Żrczemu my´┐Żleniu, uspokaja nasze my´┐Żli, pomaga w duchowej przemianie. Poprawia jako´┐Ż´┐Ż naszych sn´┐Żw i daje spokojny, g´┐Ż´┐Żboki sen.Sposoby rozmieszczenie maty na r´┐Żnych obszarach cia´┐Ża:
cz´┐Ż´┐Ż szyjna - z´┐Żagodzenie b´┐Żlu szyi, g´┐Żrnej cz´┐Żci plec´┐Żw, b´┐Żlu bark´┐Żw i skurczy
obszar klatki piersiowej - dotlenienie kanalik´┐Żw oskrzelowych zalecane przy astmie, poprawia kr´┐Ż´┐Żenie krwi wzrost piersi w okresie dojrzewania, ulga w b´┐Żlu w okolicy klatki piersiowej,odwodnienia
obszar brzucha - ´┐Żagodzi b´┐Żle menstruacyjne, poprawia funkcjonalno´┐Ż´┐Ż narz´┐Żd´┐Żw wewn´┐Żtrznych jelit ,trzustki, w´┐Żtroby,poprawia kr´┐Ż´┐Żenie krwi po porodzie, lepsze kr´┐Ż´┐Żenie krwi w narz´┐Żdach p´┐Żciowych
cz´┐Ż´┐Ż l´┐Żd´┐Żwiowa - b´┐Żl plec´┐Żw, nerek
obszar kolana - elastyczno´┐Ż´┐Ż staw´┐Żw, b´┐Żl kolana
obszar st´┐Żp - lepsze kr´┐Ż´┐Żenie krwi w ko´┐Żczynach (odpowiednie dla diabetyk´┐Żw)PHOTON THERAPY


Najnowsze osi´┐Żgni´┐Żcie w terapii ´┐Żwiat´┐Żem PHOTON

PHOTON - ´┐Żwiat´┐Żo czerwone tak zwany czerwony zimny laser g´┐Żeboka podczerwie´┐Ż posiada bardzo korzystne
oddzia´┐Żywanie tlenku azotu oraz ujemnej jonizacj przy czym bardzo korzystnie wp´┐Żywa na ca´┐Ży organizm.
Emitery fotonowe p´┐Żprzewodnikowe o d´┐Żugo´┐Żci fali 660nm dzia´┐Żaj´┐Ż na zasadzie fototerapii (zimne ´┐Żwiat´┐Żo fotonu przenika w g´┐Ż´┐Żb cia´┐Ża)

Dost´┐Żpne ustawienia
Wybierz jedno z 9 ustawie´┐Ż dla optymalnej korzy´┐Żci zdrowotnej

Tylko 'Power'
Ogrzewanie wy´┐Ż´┐Żczone. Tylko jony ujemne.
Mo´┐Żna stosowa´┐Ż ca´┐Ży czas, poprawia og´┐Żlny stan zdrowia, podnosi pH organizmu, ´┐Żagodzi b´┐Żl, stymuluje proces oczyszczania i od´┐Żywiania kom´┐Żrek oraz ca´┐Żego organizmu. Idealne do poprawy samopoczucia, czujno´┐Żci umys´┐Żowej, stymulowania umys´┐Żu.

35/40 stopni
Szerokie spektrum polepszenia witalno´┐Żci
Tego ustawienia u´┐Żywa si´┐Ż w celu ´┐Żagodnej, d´┐Żugotrwa´┐Żej stymulacji, np. ca´┐Żonocny sen. Dla ogolnej poprawy zdrowia, odnowy kom´┐Żrkowej, zwalczania bezsenno´┐Żci, zwi´┐Żkszenia energii, polepszenia wydolno´┐Żci uk´┐Żadu odporno´┐Żciowego, z´┐Żagodzenia/eliminowania b´┐Żlu g´┐Żowy/migreny i niestrawno´┐Żci oraz w og´┐Żlnych stanach zaburzenia r´┐Żwnowagi w organizmie, np. Jet-lag. Idealne dla os´┐Żb z rozrusznikami serca lub z chorob´┐Ż serca, oraz dla os´┐Żb wra´┐Żliwych na detoksykacj´┐Ż.

45/50 stopni
Dynamiczne delikatne ciep´┐Żo
Cykle 2-godzinne lub d´┐Żu´┐Ższe
Zalecene dla sportowc´┐Żw, treningu elastyczno´┐Żci, wzmocnienia uk´┐Żadu kr´┐Ż´┐Żenia, przyspieszania gojenia uraz´┐Żw mi´┐Żni, kr´┐Żgos´┐Żupa lub staw´┐Żw. To ustawienie ´┐Żagodzi objawy astmy i alergii, wspiera uk´┐Żad oddechowy. Mo´┐Że pom´┐Żc w regulacji ci´┐Żnienia krwi i poziomu cukru, oraz w regulacji funkcji gruczo´┐Żowych.

55/60 stopni
G´┐Ż´┐Żboko przenikaj´┐Żce ciep´┐Żo
Sesje do 120 min
Zalecane do z´┐Żagodzenia b´┐Żlu staw´┐Żw i mi´┐Żni, ´┐Żagodzenia stresu i uraz´┐Żw, relaksu i podniesienia nastroju. Zalecane w przewlek´┐Żych stanach zwi´┐Żzanych ze stresem, napi´┐Żciem i niepokojem. Poprawia kr´┐Ż´┐Żenie, r´┐Żwnowag´┐Ż hormonaln´┐Ż oraz zwi´┐Żksza witalno´┐Ż´┐Ż seksualn´┐Ż.
Uwaga: Zacznij od korzystania z tego ustawienia od przedzia´┐Ż´┐Żw 15 minutowych, stopniowo zwi´┐Żkszaj´┐Żc do 90-120 minut.

65/70 stopni
Intensywne ciep´┐Żo oraz maksymalny efekt terapeutyczny 65-70 stopni
Ten zakres wspomaga detoksykacje, utrat´┐Ż masy cia´┐Ża, poprawia koloryt sk´┐Żry, stymuluje metabolizm, poprawia kr´┐Ż´┐Żenie krwi.Stosowany regularnie zmniejsza toksyczno´┐Ż´┐Ż cia´┐Ża i poprawia stany spowodowane nisk´┐Ż odporno´┐Żci´┐Ż.
Limit czasu 30-60 min.
Zakres ten ma podobne dzia´┐Żanie jak sauna na podczerwie´┐Ż.

Nefryt


Nefryt - minera´┐Ż ten zawiera wiele naturalnych mikroelement´┐Żw przyswajalnych przez organizm takich jak krzemiany wapnia, magnezu i ´┐Żelaza, wraz z malutkimi w´┐Ż´┐Żkienkami amfibolu.
Jego wytrzyma´┐Żo´┐Ż´┐Ż jest wi´┐Żksza od stali i jest odporny na ´┐Żcieranie. Ma t´┐Ż zalet´┐Ż ´┐Że utrzymuje ciep´┐Żo d´┐Żu´┐Żej ni´┐Ż inne kamienie. Nefryt jest kamieniem p´┐Ższlachetnym b´┐Żd´┐Żcym naturalnym przewodnikiem d´┐Żugich promieni podczerwonych o tej samej fali co ludzkie cia´┐Żo 7-14 mikron´┐Żw.
W wielu wydaniach medycyny wschodniej nefryt opisany jest jako kamie´┐Ż leczniczy, sprzyjaj´┐Żcy wydalaniu z´┐Żog´┐Żw z organizmu oraz maj´┐Żcy pozytywny wp´┐Żyw na tkanki. Kamie´┐Ż ten mo´┐Że tak´┐Że z powodzeniem zast´┐Żpowa´┐Ż cieplne i rozgrzewaj´┐Żce kompresy. Nefryt sprzyja r´┐Żwnie´┐Ż wzmocnieniu i regeneracji - odm´┐Żadza organizm, przez co wyd´┐Żu´┐Ża ´┐Życie. ´┐Żredniowieczni lekarze twierdzili, ze cierpi´┐Żcy na schorzenia nerek, migreny i zaburzenia wzroku powinni nosi´┐Ż paciorki z nefrytu.

nefryt


Pomy´┐Żl o zakupie maty je´┐Żli cierpisz z powodu nast´┐Żpuj´┐Żcych problem´┐Żw zdrowotnych:

Zapalenie staw´┐Żw i b´┐Żle staw´┐Żw, astma i problemy z oddychaniem, choroba p´┐Żuc, przewlek´┐Że zapalenie b´┐Żony ´┐Żluzowej ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka i problemy z przewodu pokarmowego, chroniczne zm´┐Żczenie i zm´┐Żczenie, cukrzyca, b´┐Żle podczas miesi´┐Żczki, cz´┐Żste oddawanie moczu i choroby urogeniot´┐Żlnych w´┐Żadze, nadci´┐Żnienie, bezsenno´┐Ż´┐Ż, b´┐Żl w dole plec´┐Żw, zapalenie ´┐Ży´┐Ży n´┐Żg, migreny, skurcze mi´┐Żni, b´┐Żl mi´┐Żni po wysi´┐Żku lub ´┐Żwicze´┐Ż, kr´┐Żgos´┐Żupa, szyjki macicy problem´┐Żw obrz´┐Żk prostaty, wysypka sk´┐Żrna, obrz´┐Żk, bolesne problemy, tr´┐Żdzik.

Terapia na wyci´┐Żgni´┐Żcie r´┐Żki
Spraw, aby terapeutyczne w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci wspania´┐Żej profesjonalnej Bio-Foton-Amethyst pracowa´┐Ży dla ciebie. Gdy po´┐Żo´┐Żysz si´┐Ż na macie, natychmiast poczujesz, jak ciep´┐Żo promieni podczerwonych g´┐Ż´┐Żboko wnika w Twoje cia´┐Żo, a jony ujemne przesy´┐Żaj´┐Ż lecznicze sygna´┐Ży do ka´┐Żdej kom´┐Żrki organizmu. W gabinecie i zaciszu domowym mo´┐Żesz teraz posiada´┐Ż w´┐Żasn´┐Ż mat´┐Ż do codziennego u´┐Żytku i czerpa´┐Ż z niej nieograniczone korzy´┐Żci dla zdrowia.

Zainwestuj m´┐Żdrze w d´┐Żugo´┐Ż´┐Ż i jako´┐Ż´┐Ż ´┐Życia.

Kup w´┐Żasn´┐Ż profesjonaln´┐Ż mat´┐Ż Amethystowo-Nefrytowo-Fotonow´┐Ż aby korzysta´┐Ż z g´┐Ż´┐Żboko dzia´┐Żaj´┐Żcych leczniczych zabieg´┐Żw zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz. Dowiedz si´┐Ż, w jaki spos´┐Żb dobra´┐Ż ustawienia maty do Twojego problemu zdrowotnego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Rozmiar: 1800mm x 800mm,
- Zakres temperatury: 30 - 70 stopni celciusza,
- Napi´┐Żcie: 230V; 50Hz,
- Pob´┐Żr pr´┐Żdu: 130 Watt,
- Sk´┐Żad: Ametyst, Nefryt, Foton

drukuj informacje o produkcie

Komentarze

Control - projektowanie stron